Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Mobile Electronics Show
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Mobile Electronics
  Tên triển lãm thương mại: ICEE
  Ngày tham dự: 2018 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: ZA
  Giới thiệu: Consumer Electronics
  Tên triển lãm thương mại: IFA
  Ngày tham dự: 2017 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: DE
  Giới thiệu: Consumer Electronics
  Tên triển lãm thương mại: CES
  Ngày tham dự: 2016 .1
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: Consumer Electronics (Made-in-China)
Gửi email cho nhà cung cấp này